Czyszczenie filtrów

W projektorze jest zainstalowany co najmniej jeden filtr powietrza, chroniący wentylatory przed kontaktem z kurzem i pyłem. Filtry należy czyścić co 500 godzin pracy projektora lub częściej, jeżeli urządzenie jest używane w mocno zapylonym otoczeniu. Zabrudzony, niedrożny filtr powoduje przegrzewanie się projektora, co często prowadzi do jego automatycznego wyłączania się wkrótce po uruchomieniu, a także skraca czas bezawaryjnej pracy lampy i całego urządzenia. Projektory wyposażone w filtry informują komunikatami o konieczności ich oczyszczenia. Komunikaty wyświetlane są w określonych odstępach czasu (przeważnie co 500 godzin pracy).


Nie wolno nigdy zaniedbywać czyszczenia filtrów ani pomijać żadnego z nich. Informacje o liczbie filtrów i ich położeniu w danym modelu projektora znajdują się w dotyczącej go instrukcji obsługi.

 

1. Poniższe ilustracje przedstawiają czyszczenie filtra znajdującego się po lewej stronie obudowy oraz filtra tylnego.  

 Filter Beeld 1

 

2. Na rysunku przedstawiono także sposób czyszczenia tylnego wylotowego otworu wentylacyjnego. 

Filter Beeld 2

 

3. Po oczyszczeniu filtrów należy wyzerować liczniki odmierzające czas do kolejnego przypomnienia. Wskazówki na temat sposobu zerowania licznika czasu ostrzeżenia o konieczności oczyszczenia filtrów zawarliśmy w instrukcji obsługi każdego wymagającego tego projektora.  

Vivitek dąży do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji i oferuje program dla regionu EMEA, w którym wszystkie projektory Vivitek są objęte gwarancją na wypadek awarii przez okres dwóch, trzech lub pięciu lat, w zależności od modelu i czasu pracy urządzenia.

Skontaktuj się z nami w celu chęci zakupu lub prezentacji produktu. W przypadku pytań dotyczących kwestii technicznych odwiedź naszą stronę pomocy.