Słownik

1080i

Format HDTV, w którym obraz liczy 1080 linii i jest wyświetlany z przeplotem.

 

1080p

1080p, inaczej Full HD, to format obrazu wideo o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli ze skanowaniem progresywnym, w którym liczba przesyłanych w ciągu sekundy pełnych klatek wynosi 60 albo 24.

 

16:9

16:9 (16 na 9) to stosunek wyrażający proporcję boków obrazu HDTV. W branży filmowej proporcje boków obrazu są podawane w stosunku do jednego; oznacza to, że obraz o takiej geometrii określa się także jako 16/9 lub 1,78:1.

 

4:3

4:3 to powszechne niegdyś proporcje obrazu ekranów komputerowych, które obecnie coraz częściej mają proporcje 16:9, podążając za trendem wyznaczanym przez film i telewizję. 

 

3D Ready 

Projektor noszący oznaczenie 3D Ready jest przystosowany do odbioru z komputera sekwencyjnego sygnału 3D o częstotliwości 120Hz. Tak oznaczone projektory nie spełniają jednak wymogów specyfikacji 3D HDMI 1.4, charakteryzującej sygnał pochodzący z obsługujących tryb 3D odtwarzaczy Blu-ray i dekoderów telewizyjnych. W projektorach 3D Ready zastosowano technologię DLP Link firmy Texas Instruments.

 

720p

720p to format obrazu wideo High Definition zgodny ze standardami ATSC, charakteryzujący się rozdzielczością 1280 x 720 pikseli i skanowaniem progresywnym, w którym liczba przesyłanych w ciągu sekundy pełnych klatek wynosi 60 albo 30.

 

802.11b

Zob. Wi-Fi (802.11b/g/n)

 

802.11g

Zob. Wi-Fi (802.11b/g/n)

 

802.11n

Zob. Wi-Fi (802.11b/g/n)

 

ANSI lumen

Jasność mierzy się w tzw. lumenach ANSI (American National Standards Institute): im jaśniejszy jest wytwarzany przez projektor obraz, tym wyższa liczba lumenów. Wyrażona w lumenach jasność odzwierciedla średnią pomiarów wykonanych w szeregu różnych punktów położonych w obrębie danego źródła światła. To najbardziej rzetelny i wiarygodny wyznacznik ogólnej jasności urządzenia.

 

Proporcje obrazu

Proporcja szerokości do wysokości obrazu. Standardowo telewizory kineskopowe miały ekran o proporcjach 4:3 (1,33:1). Współczesne telewizory panoramiczne wyświetlają obraz o proporcjach 16:9 (1,78:1).

 

Auto Balance

Nazwa systemu wykrywającego błędy w balansie bieli w białych i czarnych obszarach obrazu i w razie potrzeby automatycznie korygującego poziom bieli i czerni w sygnale czerwonym i niebieskim.

 

Poziom czerni

Najciemniejsza część obrazu. Wartość różna w różnych wyświetlaczach i w różnym otoczeniu, w którym są używane. Czerń w standardzie NTSC jest ustawiona na poziomie 7,5 IRE, co oznacza, że nieznacznie wpada w szarość. Poziom bieli podzielony przez poziom czerni to nic innego, jak współczynnik kontrastu obrazu konkretnego urządzenia wyświetlającego.

 

BNC 

Skrót od „Bayonet Nut Connector” lub „British Naval Connector”. Wysokiej jakości wtyk kablowy z zatrzaskiem, często spotykany w profesjonalnej technice wideo. 

 

Brilliant ColorTM 

Technologia opracowana przez firmę Texas Instruments dla innego jej wynalazku – projektorów DLP, określająca kolor na podstawie sześciu składowych chromatycznych: czerwonej, zielonej, niebieskiej, turkusowej (cyan), różowej (magenta) i żółtej i rozszerzająca w ten sposób dostępny gamut. 

 

Dynamika barw

Najbielsze biele, najbardziej czerwone czerwienie, najbardziej niebieskie błękity i najzieleńsze zielenie. Wysoka dynamika barw wynika z zakresu dynamicznego/kontrastu. Projektor, który charakteryzuje się doskonałą dynamiką barw, to taki, który oferuje bogatą ich gamę, doskonałą definicję i wysoki kontrast..

 

Nasycenie barw

Miara czystości koloru. Kolory nasycone emitują bardzo wąskie pasmo długości fal światła, czym różnią się od kolorów wymieszanych, których pasmo jest znacznie szersze. Wyświetlacz o dobrym nasyceniu barw to taki, na którym kolory wyglądają bardzo wyraziście i intensywnie.

 

Temperatura barw

Balans kolorów światła białego, od czerwieni po niebieski (tj. od temperatury niższej do wyższej). Temperatura jest wyrażana w stopniach Kelvina, począwszy od zera bezwzględnego (–273 st. Celsjusza) i odpowiada normie wzorcowej światła emitowanego przez blok węgla rozgrzany do określonej liczby stopni. Na przykład poranne światło słoneczne ma temperaturę ok. 2500 K i jest to takie samo ciepłe światło, jakie emitowałby blok węgla rozgrzany do temperatury 2227° C. Podgrzanie go jeszcze bardziej do ok. 10000° C spowodowałoby jego świecenie takim samym niebieskawym światłem, jak kolor słońca w południe na błękitnym niebie. Do często spotykanych temperatur barw należy np. 5500 K (czarno-białe filmy) i 6500 K (standardowe filmy kolorowe).

 

Koło barw

Urządzenie zastosowane w projektorach z układem DLP, zawierające obracające się koło składające się z wycinków czerwonych, zielonych i niebieskich, dzięki swojemu ruchowi obrotowemu kolejno przesyłające do układu DMD światło w tych kolorach. 

 

Component Video 

Component Video to nazwa metody przesyłania wysokiej jakości sygnału RGB w formacie zawierającym wszystkie komponenty pierwotnego obrazu. Komponenty te są określane terminami luma i chroma i są definiowane jako Y'Pb'Pr' (komponent analogowy) i Y'Cb'Cr' (komponent cyfrowy).  

 

Composite Video Signal 

Sygnał wideo, składający się z sygnału luminancji (czerni i bieli), chrominancji (koloru), impulsów wygaszających, impulsów synchronizujących i separacji kolorów.  To sygnał wideo o najniższej jakości. 

 

Kontrast 

Kontrast to nic innego, jak różnica między bielą a czernią. Kontrast jest tym większy, im większa jest wartość punktu bieli. Podwyższanie punktu bieli zwiększa różnicę między bielą a czernią.

 

Współczynnik kontrastu

Stosunek bieli do czerni. Im większy jest współczynnik kontrastu, tym większa zdolność danego urządzenia wideo do odwzorowywania subtelnych szczegółów kolorystycznych i do tolerowania oświetlenia otoczenia.   

 

dB

dB (decybel) to względna miara głośności.

 

Przekątna 

Przekątną ekranu lub panelu wyświetlacza można obliczyć z twierdzenia Pitagorasa: obliczając kwadrat jego szerokości, następnie kwadrat jego wysokości, sumując je, po czym obliczając z uzyskanej sumy pierwiastek kwadratowy.   

 

DLP 

DLP (Digital Light Processing) to technologia obrazu opracowana przez firmę Texas Instruments (TI), oparta na tzw. układach DMD (Digital Micro-Mirrors). Sercem układu DMD jest matryca mikrozwierciadeł, z których każde odpowiada jednemu punktowi obrazu. Oznacza to, że np. projektor DLP oferujący obraz o rozdzielczości HD lub projektor do projekcji tylnej o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli jest wyposażony w układ DLP składający się z ponad 2 milionów mikroskopijnych zwierciadeł, z których każde jest zainstalowane na elektronicznie sterowanym przegubie, od którego położenia zależy ilość kolorowego światła odbijanego przez dane zwierciadło w kierunku obiektywu projektora, przez który trafia ono następnie na ekran. 

 

DLP Link 

Technologia DLP Link odpowiada za bezpośrednią synchronizację okularów 3D z aktywną przesłoną z wyświetlanym przez projektor obrazem 3D. Projektor płynnie przesyła dane między kolejnymi klatkami materiału wideo, pozwalając uzyskać na płaskiej powierzchni ekranu wrażenie głębi, tzw. stereoskopowy efekt 3D. 

 

DMD

Macierz DMD (Digital Micromirror Device). Nazwa układu odpowiadającego za emisję obrazu, zastosowanego w systemach projekcyjnych DLP opracowywanych przez firmę Texas Instruments.

 

Display Port

DisplayPort to cyfrowy interfejs wideo, opracowany przez stowarzyszenie Video Electronics Standards Association (VESA). Służy on przede wszystkim do łączenia źródeł sygnału wideo z urządzeniami wyświetlającymi – np. monitorem komputerowym, choć jest w stanie również przesyłać sygnał audio, łączyć porty USB i służyć do transmisji innych formatów danych. 

 

Dual Lamp, czyli układ dwulampowy 

Projektor dwulampowy jest wyposażony w dwie lampy, z których jedna może służyć jako automatycznie przejmująca pracę lampa zapasowa lub może pracować na zmianę z drugą, przełączając się w ustalonych odstępach czasu. Zaletą takiego systemu jest znaczne zmniejszenie ryzyka przerwania pracy przez projektor w trakcie prowadzenia ważnej prezentacji.

 

DVI

Szerokopasmowy cyfrowy interfejs wideo, umożliwiający transmisję nieskompresowanego obrazu w rozdzielczości HD oraz sygnałów sterujących tym samym kablem. 

 

Edge Blending, czyli łączenie krawędzi obrazów

Gdy zachodzi potrzeba instalacji więcej niż jednego projektora w taki sposób, aby rzucane przez sąsiednie urządzenia obrazy łączyły się krawędziami w jeden ciągły, duży obraz, bezcenna staje się możliwość użycia funkcji służącej do precyzyjnego łączenia i równania krawędzi sąsiadujących obrazów. Może ją oferować sam projektor lub zewnętrzny procesor obrazu. Dzięki jej algorytmom możliwa staje się eliminacja jasnych pasów, które bez niej byłyby widoczne wzdłuż krawędzi w wyniku nakładania się obrazów. Funkcja ta wyznacza biegnące wzdłuż ich brzegów strefy, w których obrazy pokrywają się i powoduje stopniowe zmniejszanie ich intensywności w miarę zbliżania się do ich krawędzi, w miarę jak wzrasta intensywność padającego na ten sam obszar obrazu sąsiedniego. 

 

Ogniskowa

Odległość między powierzchnią obiektywu a jego optycznym ogniskiem.

 

FPS 

Skrót od ang. Frames Per Second, oznaczający liczbę klatek na sekundę. 

 

Klatka 

Klatka (ang. frame) to jeden kompletny, nieruchomy obraz z sekwencji wideo. Gdy wszystkie linie obrazu wideo są przesyłane projektorowi po kolei, mówimy o progresywnym obrazie wideo. Osobne przesyłanie linii parzystych i nieparzystych nazywa się przeplotem. 

 

Projekcja przednia 

Układ, w którym projektor znajduje się przed ekranem. 

 

Full HD 

Patrz: 1080p

 

Kontrast Full On/Full Off

Kontrast to stosunek bieli do czerni. Im większy współczynnik kontrastu, tym większa jest zdolność danego projektora lub wyświetlacza do odwzorowywania subtelnych szczegółów kolorystycznych i do tolerowania oświetlenia otoczenia. Kontrast określa się na dwa sposoby: 1) kontrast Full On/Off mierzy się jako stosunek strumienia światła emitowanego przez całkowicie biały obraz (Full On) do strumienia światła emitowanego przez obraz całkowicie czarny (Full Off); 2) kontrast ANSI mierzy się za pomocą wzorca 16 naprzemiennie rozmieszczonych białych i czarnych prostokątów. Przeciętną wartość strumienia światła z prostokątów białych dzieli się następnie przez przeciętny strumień światła z prostokątów czarnych. Uzyskana tym sposobem wartość to właśnie współczynnik kontrastu ANSI. Porównując kontrastowość obrazu uzyskiwanego na różnych urządzeniach należy zawsze zwrócić uwagę, czy porównujemy te same rodzaje kontrastu. Kontrast Full On/Off zawsze jest wartością większą od zmierzonego dla tego samego wyświetlacza kontrastu ANSI.

 

Geometria

Zdolność wyświetlacza do prawidłowego wyświetlania obrazu bez jego zniekształcania. Urządzenie wyświetlające o dobrej geometrii wyświetla np. kwadrat jako kwadrat, bez dystorsji poduszkowej ani beczkowej. 

 

Skala szarości

Tabela pośrednich odcieni między bielą a czernią, pozbawionych koloru. Liczba możliwych do rozróżnienia odcieni szarości jest wyznacznikiem rozdzielczości kolorów wyświetlacza, służącym za miarę ostrości i kontrastu barw.

 

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) to nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs audio-wideo, umożliwiający współpracę takich źródeł sygnału dźwiękowego i obrazu, jak dekodery telewizyjne, odtwarzacze DVD, odbiorniki audio-wideo i cyfrowe monitory wideo, w tym projektory. 

 

HDTV

Sygnał telewizyjny o rozdzielczości High Definition. Ogólny termin oznaczający format obrazu charakteryzujący się wyższą rozdzielczością niż typowa dla wcześniejszych standardów. Obecnie odnosi się on do każdego sygnału o rozdzielczości powyżej 480p. Najczęściej używane formaty HD to 720p, 1080i i 1080p.

 

Odchylanie obiektywu w poziomie

Funkcja poziomego odchylania obiektywu pozwala wyeliminować zniekształcenie trapezowe obrazu i stwarza większe pole manewru przy wyborze miejsca instalacji projektora względem ekranu. Obiektyw może być odchylany ręcznie lub przez serwomechanizm. Możliwość poziomego odchylania obiektywu od osi projektora daje przeważnie możliwość umieszczenia projektora w dowolnym miejscu między lewą a prawą krawędzią ekranu. Jest też potrzebna do zestawiania obrazu z danego modelu projektora z obrazem z innych projektorów (ang. stacking). Niektóre projektory oferują też funkcję odchylania obiektywu w pionie.

 

Hz

Herc, jednostka częstotliwości. Używana do określania liczby cykli na sekundę, często służy do wyrażania tempa odświeżania obrazu.

 

Projektor interaktywny

Projektory interaktywne umożliwiają aktywny udział użytkowników w pracy nad wyświetlanymi materiałami. Uczestnicy sesji mogą w tym celu posługiwać się np. rysikiem lub po prostu palcem. Projektor interaktywny można opisać jako urządzenie, które pozwala na dowolnej powierzchni stworzyć tablicę interaktywną.   

 

Odwrócenie obrazu

Funkcja odwrócenia obrazu pozwala wyświetlić go obróconego o 180 stopni i jest używana np. po to, aby skompensować fakt podwieszenia projektora pod sufitem do góry spodem. To zresztą najczęstsze położenie projektorów podwieszanych na uchwycie podsufitowym, niestwarzające jednak żadnych problemów, ponieważ ogromna większość dostępnych obecnie projektorów funkcję tę oferuje. Przy takim sposobie instalacji przydatna okazuje się także wbudowana w większości urządzeń funkcja przesunięcia obrazu, pozwalająca umieścić projektor na dogodnej wysokości bez trapezowego zniekształcania obrazu. 

 

Zniekształcenie trapezowe 

Zniekształcenie trapezowe pojawia się wtedy, gdy projektor nie znajduje się prostopadle do ekranu, lecz pod pewnym kątem, przez co rzutowany na niego obraz nie jest prostokątny. 

 

Korekcja zniekształcenia trapezowego 

Zadaniem funkcji korekcji zniekształcenia trapezowego jest przywrócenie obrazowi kształtu prostokąta. Oczywiście najprościej uzyskać ten efekt, ustawiając projektor prostopadle do ekranu. Ponieważ w praktyce często nie jest to możliwe, większość projektorów jest wyposażona w funkcję korygującą zniekształcenie trapezowe (umożliwiającą uzyskanie prostokątnego obrazu) przez odpowiednie skorygowanie położenia elementów optycznych, rozwiązania mechaniczne lub cyfrowe przeskalowanie obrazu. Zniekształcenie trapezowe może być korygowane w jednym lub w dwóch wymiarach, ręcznie lub automatycznie, zależnie od projektora i jego producenta. Należy pamiętać, że skalowanie cyfrowe spowoduje pojawienie się na obrazie artefaktów, tym bardziej widocznych, im drobniejszy będzie wyświetlany tekst (lecz nierzucających się zbytnio w oczy przy oglądaniu prezentacji czy filmów).

 

LCD

Skrót od ang. terminu Liquid Crystal Display, oznaczającego wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Jest to urządzenie wytwarzające kolorowy obraz za pomocą matrycy pikseli ciekłokrystalicznych, z których każdy składa się z 3 subpikseli i filtra barw RGB (czerwonej, zielonej i niebieskiej). Dzięki sterowaniu napięciem prądu doprowadzanego do każdego z subpikseli matrycy LCD, każda ich grupa jest w stanie wytworzyć pełne spektrum kolorowego światła.  

 

LED

Dioda świecąca (ang. light emitting diode). Źródło światła będące diodą półprzewodnikową, pod wpływem przepływającego przez nią prądu emitującą światło monochromatyczne (o jednej, stałej barwie). Diody LED są także używane w pilotach służących do zdalnego sterowania.

 

Odchylanie obiektywu

Funkcja odchylania obiektywu (Lens Shift) pozwala wyeliminować zniekształcenie trapezowe obrazu i stwarza większe pole manewru przy wyborze miejsca instalacji projektora względem ekranu.  

 

Obiektyw długoogniskowy z zoomem 

Obiektyw długoogniskowy z zoomem, czyli z regulacją ogniskowej, umożliwia prowadzenie projekcji mimo znacznej odległości między projektorem a ekranem, zachowując przy tym wielkość i jasność obrazu uzyskiwaną standardowo za pomocą ustawionych niedaleko ekranu obiektywów krótkoogniskowych. Projektor długoogniskowy przydaje się na przykład w sytuacji, gdy nie ma możliwości instalacji projektora blisko ekranu. 

 

Lumen 

Patrz: ANSI lumen.

 

Maksymalna odległość od ekranu

TNajwiększa odległość między ekranem a projektorem, przy której możliwe jest jeszcze uzyskanie ostrego obrazu.

 

Maksymalna wielkość obrazu 

Największy obraz, jaki można realnie wyświetlić za pomocą danego projektora w zaciemnionym pomieszczeniu.

 

Rozdzielczość maksymalna

Maksymalna rozdzielczość to największa rozdzielczość obsługiwana przez dane urządzenie wyświetlające.

 

Karta pamięci

Urządzenie do przechowywania danych, wkładane do zainstalowanego w niektórych projektorach gniazda. Na karcie pamięci można umieszczać zdjęcia, dokumenty i prezentacje, które projektor bezpośrednio z niej odczytuje i wyświetla, eliminując tym samym potrzebę podłączania.

 

Odległość minimalna 

Najmniejsza odległość między projektorem a ekranem, umożliwiająca uzyskanie ostrego obrazu.

 

Rozdzielczość własna

Rozdzielczość własna to liczba fizycznych punktów obrazu (pikseli), mieszczących się na danym wyświetlaczu. Na przykład wyświetlacz (lub projektor) o rozdzielczości XGA ma własną rozdzielczość 1024 pikseli fizycznych w poziomie i 768 piksel w pionie, czyli zawiera łącznie 786 432 piksele.

 

NTSC

Analogowy system obrazu telewizyjnego, stosowany głównie w Ameryce Północnej.

 

Przesunięcie

Od przesunięcia (ang. offset) zależy wysokość powyżej lub poniżej osi ekranu, na jakiej można umieścić projektor, aby nadal był w stanie wyświetlać poprawny obraz.

 

OSD

Skrót od ang. terminu On-Screen Display, oznaczającego menu ekranowe. Pozwala ono skonfigurować dany wyświetlacz bez konieczności regulowania jego pracy za pomocą fizycznych elementów sterujących, np. przycisków lub pokręteł.

 

Overscan (przycinanie) 

Pod tą nazwą, oznaczającą wielkość wyrażoną procentowo lub w pikselach, rozumie się ilość obrazu odcinanego na brzegach przez dany wyświetlacz z odbieranego przezeń sygnału wideo. Celem tego zabiegu jest zyskanie pewności, że obszar obrazu zawiera wyłącznie dane wizualne. 

 

PAL 

Europejski i międzynarodowy standard transmisji sygnału wideo i programów telewizyjnych. System PAL ma wyższą rozdzielczość niż NTSC. 

 

Projekcja tylna 

Układ, w którym projektor jest umieszczony za ekranem projekcyjnym i wyświetla obraz odwrócony.

 

Częstotliwość odświeżania 

Tempo, w którym wyświetlacz aktualizuje wyświetlany obraz, wyrażone w hercach (Hz).

 

RJ-45 

Skrót od ang. Registered Jack-45. Wtyk nieco przypominający wtyk kabla telefonicznego, mieszczący zakończenia maksymalnie ośmiu przewodów, służący do łączenia urządzeń komunikujących się przez sieć Ethernet. 

 

RS-232 

Standard szeregowego złącza cyfrowego, ustalony przez Electronic Industries Association (EIA) i określający charakterystykę toru komunikacyjnego między dwoma urządzeniami, z którymi łączy się stykami DB-9 lub DB-25.

 

S-Video 

Standard przesyłu sygnału wideo za pomocą kabli zakończonych 4-stykowymi wtykami mini-DIN. Pozwala przesyłać dane wideo dwoma przewodami sygnałowymi: luminancji (jasność, Y) i chrominancji (barwa, C). Dlatego też złącze S-Video jest również nazywane złączem Y/C. S-Video uważa się za standard oferujący wyższą jakość sygnału niż Composite Video. 

 

Sterowanie ekranem (funkcja Screen Trigger) 

Rozwiązanie polegające na połączeniu projektora sygnałem o napięciu 12V z elektrycznie opuszczanym i podnoszonym ekranem projekcyjnym, dzięki któremu ekran rozwija się w momencie włączenia projektora i zwija po jego wyłączeniu. 

 

SDTV 

Sygnał telewizyjny o standardowej rozdzielczości (Standard Definition). Typ telewizji cyfrowej (DTV) o obrazie w formacie 480i. Sygnał 480i to format wideo z przeplotem, w którym pełna klatka składa się z 480 linii obrazu i jest przesyłana w dwóch następujących po sobie polach. Pierwsze pole zawiera tylko linie nieparzyste, a drugie - linie parzyste. Terminu SDTV używa się też niekiedy po prostu do określenia standardowego sygnału telewizyjnego. 

 

SECAM 

Skrót od franc. Sequential Couleur avec Mémoire. Jest to nazwa standardu blisko powiązanego ze standardem PAL, różniącego się od niego jednak metodą przesyłania informacji o kolorze. Sygnał SECAM przenosi 625 poziomych linii obrazu aktualizowanego z częstotliwością 25 klatek na sekundę. Stosowany we Francji, Rosji i kilku innych krajach. W wielu krajach wschodnioeuropejskich system SECAM jest stopniowo wypierany przez system PAL. 

 

Obiektyw krótkoogniskowy 

Obiektyw zaprojektowany z myślą o projekcji dużego obrazu przy niewielkiej odległości projektora od ekranu. 

 

Projektor krótkoogniskowy 

Projektor instalowany na ścianie tuż przy ekranie projekcyjnym. Współczynnik projekcji wynosi w jego przypadku od 0,4 do 0,7:1.

 

Obiektyw superdługoogniskowy 

Obiektyw superdługoogniskowy umożliwia projekcję przy użyciu projektora oddalonego od ekranu o jeszcze większą odległość, niż zwykły obiektyw długoogniskowy (zob. obiektyw długoogniskowy).   

 

SVGA 

Obraz SVGA ma proporcje 4:3 i rozdzielczość 800 x 600 pikseli.

 

SXGA 

Obraz SXGA ma proporcje 5:4 i rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli.  

 

Odległość projekcji (ang. throw distance)  

Odległość projekcji to odległość między obiektywem projektora a powierzchnią ekranu. Projektor wyposażony w obiektyw z zoomem charakteryzuje się obsługą określonego przedziału odległości projekcji dla poszczególnych wielkości obrazu. Różni się pod tym względem od projektora z obiektywem stałoogniskowym, w którego przypadku wielkość uzyskanego obrazu ściśle zależy od odległości od ekranu.   

 

Współczynnik projekcji (ang. throw ratio) 

Niezależnie od typu projektora, stosunek szerokości obrazu (W) do odległości projekcji (D) jest znany pod nazwą współczynnika projekcji (D/W).  Jednym z najczęściej spotykanych współczynników projekcji jest 2,0. Oznacza to, że dla każdego metra szerokości obrazu projektor potrzebuje 2 metry odległości od ekranu. Innymi słowy, D/W = 2/1 = 2,0. 

 

Obiektyw o ultrakrótkiej ogniskowej 

Projektor instalowany na ścianie tuż przy ekranie projekcyjnym. Współczynnik projekcji wynosi w jego przypadku mniej niż 0,4:1.

 

UXGA 

UXGA to rozdzielczość obrazu odpowiadająca 1600 pikselom w poziomie i 1200 pikselom w pionie, czyli mieści 1 920 000 pojedynczych punktów obrazu. Obraz UXGA ma proporcje 4:3.

 

Odchylenie obiektywu w pionie 

Możliwość pionowego odchylania obiektywu od osi projektora daje przeważnie możliwość umieszczenia projektora na dowolnej wysokości powyżej lub poniżej osi ekranu. Przydaje się też do zestawiania obrazu z danego modelu projektora z obrazem z innych projektorów (ang. stacking). 

 

Wi-Fi (802.11b/g/n) 

Międzynarodowy standard bezprzewodowej łączności sieciowej, wykorzystujący pasmo częstotliwości w okolicy 2,4 GHz (konkretnie: od 2,4 GHz do 2,4835 GHz) o zapewniający przepustowość: 802.11b - do 11 Mb/s, 802.11g - 54 Mb/s, 802.11n - do 150 Mb/s. 

 

Widescreen (szerokoekranowy) 

Dowolne proporcje obrazu o stosunku szerokości do wysokości powyżej 4:3. Telewizory szerokoekranowe mają ekrany o proporcjach 16:9. Często stosowanymi proporcjami filmów szerokoekranowych są 1.78:1 i 2:35:1. 

 

WXGA 

Obraz WXGA ma proporcje 16:10. Wyświetlacze o rozdzielczości WXGA oferują rozdzielczość 1280 x 800 pikseli.

 

WUXGA 

Obraz WUXGA ma proporcje 16:10. Wyświetlacze o rozdzielczości WUXGA oferują rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli.

 

XGA 

Obraz XGA ma proporcje 4:3 Wyświetlacze o rozdzielczości XGA oferują rozdzielczość 1024 x 768 pikseli.

 

Y/Cb/Cr 

Cyfrowy sygnał Component Video. 

 

Y/Pb/Pr 

Analogowy sygnał Component Video. 

 

Obiektyw z zoomem, obiektyw zmiennoogniskowy 

Obiektyw o zmiennej, regulowanej ogniskowej, stwarzającej możliwość regulacji rzutowanego obrazu bez przemieszczania samego projektora. I odwrotnie – obiektyw z zoomem pozwala uzyskać obraz tej samej wielkości mimo ustawienia projektora w różnych odległościach od ekranu.  

 

Współczynnik powiększenia  Współczynnik powiększenia to proporcja najmniejszego do największego obrazu, jaki dany obiektyw pozwala uzyskać z określonej, ustalonej odległości od ekranu. 

Vivitek dąży do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji i oferuje program dla regionu EMEA, w którym wszystkie projektory Vivitek są objęte gwarancją na wypadek awarii przez okres dwóch, trzech lub pięciu lat, w zależności od modelu i czasu pracy urządzenia.

Zachęcamy do kontaktu - dziel się z nami swoimi sugestiami i opiniami, abyśmy mogli się rozwijać dla naszych klientów.