Czyszczenie projektora

Poniższe wskazówki mają charakter ogólny. Szczegółową instrukcję czyszczenia i konserwacji swojego projektora znajdziesz w instrukcji obsługi.

 

Aby móc cieszyć się długą i bezproblemową eksploatacją projektora, należy go okresowo czyścić z kurzu i osadów

 

Ostrzeżenia

 1. Koniecznie wyłącz projektor i odłącz  go od gniazdka zasilającego co najmniej na 30 minut przed przystąpieniem do czyszczenia. Zignorowanie tego zalecenia grozi odniesieniem poważnych poparzeń.   
 2. Do usunięcia kurzu z powierzchni projektora użyj odkurzacza. Uważaj przy tym koniecznie, aby nie porysować dyszą obudowy projektora. Do jej czyszczenia używaj wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki. W żadnym wypadku nie dopuść do dostania się wody do wnętrza projektora, na przykład przez otwory wentylacyjne.  
 3. Jeżeli w trakcie czyszczenia projektora do jego wnętrza dostanie niewielka ilość wody, przed jego włączeniem pozostaw go na kilka godzin w przewiewnym pomieszczeniu, niepodłączając go przez ten czas do gniazda zasilającego. 
 4. Jeżeli w trakcie czyszczenia do wnętrza projektora dostanie się większa ilość wody, koniecznie oddaj urządzenie do serwisu. UWAGA: spowoduje to niestety unieważnienie gwarancji i wiązać się będzie z opłatą za usługę serwisową.

 

Czyszczenie obiektywu

Środki do czyszczenia obiektywów można zakupić w większości sklepów ze sprzętem fotograficznym. Poniższa procedura opisuje prawidłowy sposób czyszczenia obiektywu projektora. 

 1. Nanieś niewielką ilość środka do czyszczenia obiektywów na czystą, miękką ściereczkę (nie wolno nanosić środka bezpośrednio na soczewkę obiektywu.
 2. Delikatnie przetrzyj obiektyw okrężnymi ruchami.

cleaning1

 

Uwaga:

 1. Nie wolno używać środków ściernych ani rozpuszczalników.  
 2. Aby uniknąć odbarwienia i wyblaknięcia obudowy projektora, należy chronić ją przed kontaktem ze środkiem do czyszczenia obiektywu.  

 

Czyszczenie futerału transportowego na projektor

Poniższa procedura opisuje prawidłowy sposób czyszczenia futerału projektora.

 1. Zetrzyj kurz czystą, wilgotną ścierką.   
 2. Zwilż ścierkę ciepłą wodą z łagodnym detergentem (np. płynem do mycia naczyń) i wyżmij ją, po czym przetrzyj nią powierzchnię futerału.  
 3. Następnie wypłucz ścierkę w czystej wodzie, spłukując z niej detergent i ponownie przetrzyj futerał

 

Uwaga! Aby uniknąć odbarwienia lub wyblaknięcia futerału, nie używaj ściernych środków czyszczących ani środków zawierających alkohol. 

 

Specjalne zalecenia dotyczące czyszczenia zwierciadła w projektorach ultrakrótkoogniskowych.

Zwierciadła projektorów ultrakrótkoogniskowych (ang. ultra short-throw, UST) to delikatne elementy optyczne, powleczone srebrem napylonym w formie pary. Bezpośrednie dotknięcie zwierciadła może je uszkodzić, dlatego wymaga ono niezwykle ostrożnej pielęgnacji. POD ŻADNYM POZOREM nie wolno czyścić zwierciadła przy użyciu detergentów ani jakiegokolwiek rodzaju ściereczki. Dopuszczalne jest wyłącznie odkurzanie go za pomocą mieszka lub sprężonego powietrza.

 

Jeżeli na powierzchni zwierciadła znajdują się odciski palców lub przywarły do nich dowolne substancje, których nie da się usunąć strumieniem powietrza, projektor należy oddać do autoryzowanego serwisu, gdzie czyszczenie wykona wykwalifikowany technik. Naprawa zwierciadła zarysowanego lub trwale uszkodzonego w wyniku dotknięcia lub kontaktu z dowolną substancją obcą jest usługą odpłatną.   

Vivitek dąży do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji i oferuje program dla regionu EMEA, w którym wszystkie projektory Vivitek są objęte gwarancją na wypadek awarii przez okres dwóch, trzech lub pięciu lat, w zależności od modelu i czasu pracy urządzenia.

Skontaktuj się z nami w celu chęci zakupu lub prezentacji produktu. W przypadku pytań dotyczących kwestii technicznych odwiedź naszą stronę pomocy.