Wymiana lampy projekcyjnej

Gdy lampa projekcyjna ulegnie zużyciu, należy wymienić ją na nową. W projektorze wolno instalować wyłącznie certyfikowane lampy zamienne, które można zamówić u lokalnego przedstawiciela handlowego firmy Vivitek.

 

Ważne!

a. Lampy projekcyjne stosowane w projektorach mogą zawierać niewielką ilość rtęci.

b. Nie wolno utylizować tego produktu wraz z ogólnymi odpadami gospodarczymi. Utylizując go, należy przestrzegać poniższych wskazówek na temat jego recyklingu. 

c. Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Ważne wskazówki na temat utylizacji produktów Vivitek

Zastosowana w projektorze lampa (lub lampy) zawiera rtęć. Produkt może też zawierać inne odpady elektroniczne, których niewłaściwa utylizacja może być niebezpieczna dla zdrowia. Przy utylizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych i ogólnokrajowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie organizacji Electronic Industries Alliance (Stany Zjednoczone) pod adresem  WWW.EIAE.ORG. Informacje na temat utylizacji konkretnych typów lamp można znaleźć pod adresem  WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

 

Ostrzeżenie: Należy koniecznie wyłączyć projektor i odłączyć go od gniazdka zasilającego co najmniej na 30 minut przed wymianą lampy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia poważnych poparzeń. Produkt przedstawiony na zamieszczonych tu ilustracjach może różnić się od posiadanego przez Ciebie modelu, mają one jednak charakter ogólny i dotyczą także i jego. Dokładny opis procedury wymiany lampy w posiadanym przez Ciebie modelu projektora znajdziesz w dotyczącej go instrukcji obsługi.

 

 

1. Za pomocą śrubokręta krzyżowego odkręć śrubę przytrzymującą pokrywę komory lampy.

replace1


2. Zdejmij pokrywę komory lampy.

replace2


3. Za pomocą śrubokręta krzyżowego odkręć śruby mocujące moduł lampy

replace3


4. Podnieś uchwyt modułu lampy.

5. Chwyć za uchwyt modułu lampy i delikatnie pociągnij, wysuwając moduł z wnętrza projektora.

replace4


6. Aby zainstalować nową lampę, wykonaj kroki od 1 do 5 w odwrotnej kolejności. Przy instalacji nowego modułu lampy zwróć szczególną uwagę na jego prawidłowe położenie względem gniazda w projektorze, gdyż w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu.

replace5

 


Uwaga! Przed dokręceniem śrub mocujących modułu lampy należy najpierw koniecznie prawidłowo i całkowicie wsunąć go w gniazdo wewnątrz projektora.


7. Zerowanie licznika czasu pracy lampy opisano w instrukcji obsługi projektora.

Vivitek dąży do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji i oferuje program dla regionu EMEA, w którym wszystkie projektory Vivitek są objęte gwarancją na wypadek awarii przez okres dwóch, trzech lub pięciu lat, w zależności od modelu i czasu pracy urządzenia.

Skontaktuj się z nami w celu chęci zakupu lub prezentacji produktu. W przypadku pytań dotyczących kwestii technicznych odwiedź naszą stronę pomocy.