Gwarancja i zasady wsparcia dotyczące nabywców projektorów Vivitek z branży edukacyjnej

Wszystkim instytucjom i firmom edukacyjnym z obszaru Europy Vivitek oferuje ograniczoną, 5-letnią gwarancję na projektory i 3-letnią gwarancję na lampę projekcyjną. 

 

Szczegóły programu

 • Gwarancja obejmuje koszty sprzętu i pracy w okresie jej obowiązywania, a także koszt przesyłki zwrotnej (z centrum serwisowego do klienta).  Pragniemy przy tym zastrzec, że program obsługi gwarancyjnej nie obejmuje wizyt personelu serwisowego w lokalu nabywcy projektora, a jedynie odbiór i dostawę projektora przez firmę kurierską. 
 • Lampa zainstalowana w projektorze w momencie zakupu jest objęta gwarancją ważną do upływu pierwszego z następujących dwóch okresów: 3 lat od daty zakupu lub 2000 godzin czasu eksploatacji.
 • W przypadku wymiany lampy przed końcem okresu gwarancyjnego, nowa lampa pozostanie objęta gwarancją przez okres, jaki pozostał do końca okresu gwarancyjnego pierwszej lampy. Lampy zamienne wysyłamy po otrzymaniu lampy wadliwej, którą Vivitek ma prawo zatrzymać.
 • Czas naprawy wynosi zwykle mniej niż 5 dni roboczych, o ile dostępne są wszystkie potrzebne części.   
 • Aby móc skorzystać z gwarancji przeznaczonej dla nabywców z branży edukacyjnej, należy w ciągu 90 dni od daty zakupu zarejestrować numer seryjny zakupionego projektora i podać swoje dane, potwierdzając zakup dla celów działalności edukacyjnej w witrynie www.vivitek.pl
 • Program obejmuje wyłącznie konkretne modele projektorów przeznaczone do zastosowań w branży edukacyjnej  zakupione po 1 kwietnia 2011 r.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby należycie rozwiązywać wszystkie zgłaszane nam problemy. Zależy nam, aby każdy nabywca produktu Vivitek był z niego w pełni zadowolony. 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klientów Vivitek pod telefonem +31 20 6550960 lub przez e-mail pod adresem info@vivitek.eu, lub o poszukanie rozwiązania w dziale „Często zadawane pytania” w naszej witrynie internetowej, dostępnej pod adresem www.vivite.eu 

 

W przypadku potrzeby wykonania naprawy gwarancyjnej należy najpierw uzyskać zgodę na przesłanie produktu do serwisu (RMA), postąpić zgodnie z procedurą opisaną pod adresem http://vivitek.eu/company/contact-us.aspx , pod którym zawarliśmy także odsyłacze do lokalnych ośrodków serwisowych.

 

Gwarancja edukacyjna

 Region: Europa (w tym Rosja i kraje nadbałtyckie), Izrael, Środkowy Wschód i Afryka.

 

Postanowienia i warunki

 1. Niniejszy program gwarancyjny, przeznaczony dla nabywców z branży edukacyjnej (zwany dalej „Programem gwarancyjnym EDU” lub po prostu „Programem”) jest prowadzony przez spółkę Vivitek Europe. Biorąc udział w opisanej tu ofercie promocyjnej, uczestnicy zobowiązują się przestrzegać procedury rejestracji oraz wymienionych niżej postanowień i warunków udziału.
 2. Gwarancja EDU obejmuje wyłącznie produkty zakupione przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną, które dokonały zakupu projektora u autoryzowanego sprzedawcy produktów Vivitek po 1 kwietnia 2011 r.
 3. Program gwarancyjny EDU zaczyna obowiązywać w dacie zakupu. W przypadku wniesienia roszczenia o wykonanie usług gwarancyjnych oferowanych w ramach Programu gwarancyjnego EDU nabywca zostanie poproszony o przedstawienie dowodu zakupu projektora.
 4. TProgram gwarancyjny EDU dotyczy wyłącznie modeli projektorów w sekcji edukacyjnej Vivitek
  W ramach Programu Vivitek udziela ważnej 5 (pięć) lat ograniczonej gwarancji na objęty nim projektor. 
 5. Gwarancja na lampę dotyczy oryginalnej lampy, zainstalowanej w projektorze w momencie jego zakupu i obowiązuje do upływu pierwszego z następujących dwóch ograniczeń czasowych: 3 (trzech) lat od daty zakupu lub 2000 godzin czasu pracy lampy.  W przypadku wymiany lampy w ramach udzielonej na nią gwarancji, zainstalowana w jej miejsce lampa zamienna pozostanie objęta gwarancją przez okres pozostały do końca okresu gwarancyjnego lampy oryginalnej. 
 6. Załączone do projektora w momencie zakupu akcesoria (piloty, futerały, kable, dyski CD-ROM itp.) są objęte standardową gwarancją ważną przez rok. 
 7. Wszelkie wnioski o realizację wynikających z niniejszej gwarancji uprawnień do naprawy gwarancyjnej projektora lub gwarancyjnej wymiany lampy są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie ze standardowymi procedurami serwisowymi. Vivitek zastrzega sobie wyłączne prawo decydowania o wyborze pomiędzy naprawą a wymianą produktu.
 8. Aby produkt mógł być objęty Programem gwarancyjnym EDU, konieczna jest jego uprzednia pomyślna rejestracja. Jeżeli nabywca posiada więcej niż jeden produkt kwalifikujący się do objęcia Programem gwarancyjnym EDU, musi zarejestrować każdy posiadany produkt, który pragnie objąć wynikającą z Programu gwarancją.
 9. The EDU warranty is only valid for the original purchaser and is not transferrable.
 10. Gwarancja udzielona w ramach Programu gwarancyjnego EDU przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy i nie można jej przenieść na osobę trzecią.
 11. Mogą z niej korzystać wyłącznie nabywcy z następujących regionów i krajów: Europy (w tym Rosji i krajów nadbałtyckich), Izraela, Środkowy Wschód i Afryki.
 12. Vivitek reserves the right to amend or terminate this extended EDU warranty program, terms and conditions without prior notice.
 13. Vivitek zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu gwarancyjnego EDU i zmiany jego zasad w dowolnym momencie.
 14. Decyzje podjęte przez Vivitek w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących oferowanej tu gwarancji mają charakter ostateczny.
 15. Podanie podczas rejestracji w Programie gwarancyjnym EDU lub w trakcie jego trwania informacji nieprawdziwych lub mających na celu dokonanie oszustwa automatycznie spowoduje wypowiedzenie przez Vivitek wszelkich gwarancji udzielonych dla danego produktu i/lub wykluczenie podającego je nabywcy z udziału w ewentualnych przyszłych programach gwarancyjnych firmy Vivitek.     

 

Vivitek dąży do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji i oferuje program dla regionu EMEA, w którym wszystkie projektory Vivitek są objęte gwarancją na wypadek awarii przez okres dwóch, trzech lub pięciu lat, w zależności od modelu i czasu pracy urządzenia.

Skontaktuj się z nami w celu chęci zakupu lub prezentacji produktu. W przypadku pytań dotyczących kwestii technicznych odwiedź naszą stronę pomocy.